Trắc nghiệm

Protocol nào được sử dụng cho mạng Internet?

Câu Hỏi:

Protocol nào được sử dụng cho mạng Internet:

Bạn đang xem: Protocol nào được sử dụng cho mạng Internet?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm quản trị mạng có đáp án phần 3


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Protocol được sử dụng cho mạng Internet là TCP/IP (bộ giao thức liên mạng).

Câu hỏi liên quan

Protocol là?

A. Một trong những thành phần không thể thiếu trong hệ thống mạng

B. Là các qui tắc để cho phép các máy tính có thể giao tiếp được với nhau

C. A và B đúng

D. A và B sai

Các protocol TCP và UDP hoạt động ở tầng nào:

A. Transport

B. Network

C. Application

D. Presentation

Sử dụng Internet Group Management Protocol version 2 (IGMPv2), một nút mạng làm thế nào để thoát ra hoặc ngừng tham gia vào một nhóm multicast?

A. Nó phải tự thoát ra vì không có câu lệnh để thoát ra nhóm.

B. Cả nút và router phải được cấu hình với quyền admin để không tham gia vào một nhóm multicast cụ thể.

C. Nút không kiểm soát được việc tham gia nhóm multicast; router hoàn toàn quản lý nhóm multicast.

D. Nút phải đưa ra một câu lệnh nghỉ cụ thể.

Protocol nào được sử dụng cho Internet:

A. TCP/IP

B. Netbeui

C. IPX/SPX

D. DLC

Protocol là:

A. Là các qui tắc để cho phép các máy tính có thể giao tiếp được

B. Một trong những thành phần không thể thiếu trong hệ thống mạng

C. a và b đúng

D. a và b sai

Để kết nối hai máy tính với nhau ta có thể sử dụng :

A. Hub

B. Switch

C. Nối cáp trực tiếp

D. Tất cả đều đúng

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Protocol nào được sử dụng cho mạng Internet? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!