Trắc nghiệm

Phương pháp nào để phân biệt hai khí CH3NH2 và NH3

Câu Hỏi:

Phương pháp nào để phân biệt hai khí CH3NH2 và NH3:

Bạn đang xem: Phương pháp nào để phân biệt hai khí CH3NH2 và NH3

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 41 : Nhận biết một số chất khí


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phương pháp nào để phân biệt hai khí CH3NH2 và NH3 là đốt rồi cho sản phẩm qua dung dịch Ca(OH)2.

A sai vì amin độc nên không nhận biết bằng mùi

B sai vì 2 khí đều làm quỳ ẩm chuyển xanh

C sai vì 2 khí đều tạo khói trắng khi tác dụng với HCl đặc

D đúng vì đốt NH3 không thu được CO2 còn đốt CH3NH2 thu được CO2 làm vẩn đục nước vôi trong

Đáp án cần chọn là: D

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Phương pháp nào để phân biệt hai khí CH3NH2 và NH3 – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!