Trắc nghiệm

Phương hướng nào dưới đây của chính sách giáo dục và đào tạo mang ý nghĩa nhân

Câu Hỏi:

Phương hướng nào dưới đây của chính sách giáo dục và đào tạo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự nghiệp giáo dục nước ta?

Bạn đang xem: Phương hướng nào dưới đây của chính sách giáo dục và đào tạo mang ý nghĩa nhân

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phương hướng của chính sách giáo dục và đào tạo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự nghiệp giáo dục nước ta là thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Phương hướng nào dưới đây của chính sách giáo dục và đào tạo mang ý nghĩa nhân – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!