Trắc nghiệm

Phương án nào nêu nhận xét đúng về cách viết của tác giả trong đoạn trích trên?

Câu Hỏi:

Phương án nào nêu nhận xét đúng về cách viết của tác giả trong đoạn trích trên?

Bạn đang xem: Phương án nào nêu nhận xét đúng về cách viết của tác giả trong đoạn trích trên?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Một trăm dặm dưới mặt đất


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nhận xét đúng về cách viết của tác giả trong đoạn trích trên là sử dụng nhiều chi tiết tưởng tượng, nhưng có cơ sở khoa học.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Phương án nào nêu nhận xét đúng về cách viết của tác giả trong đoạn trích trên? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!