Trắc nghiệm

Phong trào Hiến Chương diễn ra ở đâu?

Câu Hỏi:

Phong trào Hiến Chương diễn ra ở đâu?

Bạn đang xem: Phong trào Hiến Chương diễn ra ở đâu?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 8 bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phong trào Hiến Chương diễn ra ở Anh.

Phong trào Hiến Chương diễn ra ở Anh

Phong trào hiến chương là phong trào cách mạng đòi cải cách dân chủ của công nhân Anh trong những năm 30 – 40 thế kỉ 19. Trung tâm tổ chức là Hội Liên hiệp Công nhân Luân Đôn, thành lập năm 1836, do một người thợ thủ công đứng đầu.

Tháng 5/1838, ban lãnh đạo Hội đã gửi tới Nghị viện Anh bản kiến nghị Hiến chương nhân dân, gồm 6 điểm: quyền phổ thông đầu phiếu cho nam giới đủ 21 tuổi; bỏ phiếu kín; các khu vực bầu cử ngang nhau; bãi bỏ chế độ phải đưa tài sản ra để đảm bảo tư cách bầu cử đối với mỗi ứng cử viên ứng cử nghị sĩ; tiền lương của nghị sĩ; hàng năm bầu cử Nghị viện.

Câu hỏi liên quan

Nội dung nào không phải mục tiêu của phong trào Hiến chương ở Anh? 

A. Đòi quyền phổ thông đầu phiếu.

B. Đòi tăng lương.

C. Đòi giảm giờ làm.

D. Đòi được quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp.

Phong trào Hiến Chương ở Anh vào năm nào? 

A. 1836 – 1847

B. 1836 – 1848

C. 1836 – 1849

D. 1837 – 1847

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Phong trào Hiến Chương diễn ra ở đâu? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!