PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG – Thầy Trần Lê Cường

Bạn đang xem video PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG – Thầy Trần Lê Cường được dạy bởi giáo viên online nổi tiếng

 • 3 Bước HACK điểm cao
 • Bước 1: Nhận miễn phí khóa học Chiến lược học giỏi (lớp 12) | Các lớp khác
 • Bước 2: Xem bài giảng tại Baigiang365.vn
 • Bước 3: Làm bài tập và thi online tại Tuhoc365.vn
PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG - Thầy Trần Lê Cường
 • Đánh giá:
 • Tips: Để học hiệu quả bài giảng: PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG – Thầy Trần Lê Cường bạn hãy tập trung và dừng video để làm bài tập minh họa nhé. Chúc bạn học tốt tại Baigiang365.vn

  A. Bài giảng

  B. Câu hỏi

  Câu 1

  Nhận biết

  Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm: “Phép đồng nhất là phép biến hình biến điểm \(M\) thành …”.

  a. điểm $M’$ sao cho $MM’ = 1$
  b. điểm $M’$ sao cho $MM’ = 2$ 
  c. điểm $M’$  sao cho $MM’ < 1$ 
  d. chính nó

  Câu 2

  Nhận biết

  Gọi $M’$ là ảnh của điểm $M$ qua một phép biến hình. Có tất cả bao nhiêu điểm $M’$?

  a. \(0\) 
  b. \(1\) 
  c. \(2\) 
  d. \(4\) 

  Câu 3

  Nhận biết

  Nếu ảnh của hình $H$ qua phép biến hình $F$ là $H’$ thì ta kí hiệu là:

  a. $F\left( {H’} \right) = H$ 
  b. $F\left( {HH’} \right) = 0$ 
  c. $F\left( {H’H} \right) = 0$ 
  d. $F\left( H \right) = H’$

  C. Lời giải

  Đáp án câu 1

  d

  Phương pháp giải

  “/lop-11/chi-tiet-ly-thuyet-mo-dau-ve-phep-bien-hinh-5af3eae81261631175a05d0b.html

  #d2″>Sử dụng định nghĩa phép đồng nhất

  Đáp án chi tiết:

  Với mỗi điểm \(M\) xác định điểm \(M’ \equiv M\). Phép biến hình này là phép đồng nhất.

  Đáp án cần chọn là: d

  Đáp án câu 2

  b

  Phương pháp giải

  “/lop-11/chi-tiet-ly-thuyet-mo-dau-ve-phep-bien-hinh-5af3eae81261631175a05d0b.html

  #d1″>Sử dụng định nghĩa phép biến hình

  Đáp án chi tiết:

  Phép biến hình (trong mặt phẳng) là một quy tắc để với mỗi điểm \(M\) thuộc mặt phẳng, xác định được một điểm duy nhất \(M’\) thuộc mặt phẳng ấy

  Đáp án cần chọn là: b

  Đáp án câu 3

  d

  Phương pháp giải

  “/lop-11/chi-tiet-ly-thuyet-mo-dau-ve-phep-bien-hinh-5af3eae81261631175a05d0b.html

  #d3″>Sử dụng ký hiệu ảnh của một hình qua phép biến hình

  Đáp án chi tiết:

  Với mỗi hình \(H\), ảnh của \(H\) qua phép biến hình \(F\) là hình \(H’\) gồm các điểm \(M’ = F\left( M \right)\).

  Ký hiệu: \(H’ = F\left( H \right)\).

  Đáp án cần chọn là: d

  Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học: PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG – Thầy Trần Lê Cường

  TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ


  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CB VỀ PHÉP BIẾN HÌNH (1)

  [Hình học 11] Khái niệm Phép biến hình và các ví dụ lớp 11

  Casio X và bài toán phép biến hình lớp 11 có thể bạn chưa biết

  Toán học lớp 11 – Hình học – Bài 1 – Phép biến hình

  Hình học 11 Chương 1 Bài 9 Phần 2 Bài tập trắc nghiệm phép biến hình

  Hình học 11 Chương 1 Bài 9 Phần 1 Bài tập trắc nghiệm phép biến hình

  Hình học 11 Chương 1 Bài 1 Phép biến hình

  No Comments

   Leave a Reply