Trắc nghiệm

Phát biểu nào sau đây là sai? Chất béo (C17H33COO)3C3H5 là chất béo không no

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây là sai? Chất béo (C17H33COO)3C3H5 là chất béo không no

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hoá học 12 bài 2: Lipit


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phát biểu sai là: Chất béo (C17H33COO)3C3H5 là chất béo không no nên khi ở nhiệt độ thường tồn tại ở trạng thái lỏng.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Phát biểu nào sau đây là sai? Chất béo (C17H33COO)3C3H5 là chất béo không no – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!