Trắc nghiệm

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học?

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học:

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phát biểu đúng khi nói về sóng cơ học là: Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

Giải thích:

– Sóng âm không truyền được trong chân không.
– Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.
– Sóng ngang là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.

Câu hỏi liên quan

Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

A. Sóng cơ lan truyền không mang năng lượng

B. Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn.

C. Sóng cơ lan truyền được trong chất khí.

D. Sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng

Trong sự truyền sóng cơ, tốc độ lan truyền dao động trong môi trường được gọi là

A. bước sóng.

B. biên độ của sóng.

C. năng lượng sóng.

D. tốc độ truyền sóng.

Một sóng cơ hình sin truyền theo chiều dương của trục Ox. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà phần từ môi trường ở đó dao động cùng pha nhau là

A. hai bước sóng.

B. một bước sóng.

C. một phần tư bước sóng.

D. một nửa bước sóng.

Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1 m/s và tần số 10 Hz, biên độ sóng không đổi là 4 cm. Khi phần tử vật chất nhất định của môi trường đi được quãng đường 8 cm thì sóng truyền thêm được quãng đường:

A. 4 cm

B. 10 cm

C. 8 cm

D. 5 cm

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ ?

A. Tốc độ truyền sóng là tốc độ truyền pha dao động

B. Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang

C. Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc

D. Tốc độ truyền sóng là tốc độ dao động của các phần tử môi trường

Cho các phát biểu về sóng cơ:
a. Các phần tử sóng không di chuyển trên phương truyền sóng.
b. Các phần tử cách nhau một bước sóng thì dao động cùng pha.
c. Trên một phương truyền sóng các phần tử dao động ngược pha cách nhau nửa bước sóng.
d. Khoảng cách từ một phần tử bất kì sóng đến nguồn phát sóng luôn thay đổi.
e. Có thể truyền rất tốt được trong mọi môi trường.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu sai là

A. 4

B. 2

C. 5

D. 3

Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng với biên độ không đổi, phương trình sóng tại nguồn O là $u = Acos2πt/T$. Một điểm M cách nguồn O bằng 7/6 bước sóng ở thời điểm t = 1,5T có li độ -3 (cm). Biên độ sóng A là:

A. 6 cm

B. 5 cm

C. 4 cm

D. 4 cm

Một sóng cơ truyền dọc theo chiều trục Ox với phương trình $u = 2\cos \left( {40\pi t – 2\pi x} \right)$ (mm) với x đo bằng cm, t đo bằng giây(s). Chu kì dao động của sóng cơ là

A. 0,04 s.

B. 0,5 s.

C. 0,05 s.

D.0,02 s.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!