Trắc nghiệm

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 6 : Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phát biểu đúng là Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Phát biểu nào sau đây là đúng ? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!