Trắc nghiệm

Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tính chất hóa học của Al và Cr ?

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tính chất hóa học của Al và Cr ?

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tính chất hóa học của Al và Cr ?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 1


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phát biểu không đúng là nhôm và crom đều phản ứng với dung dịch HCl theo cùng tỉ lệ mol vì:

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tính chất hóa học của Al và Cr ? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!