Trắc nghiệm

Phát biểu nào sau đây không đúng? Khi glucozơ tác dụng với CH3COOH(dư) sẽ

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây không đúng? Khi glucozơ tác dụng với CH3COOH(dư) sẽ

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 5 : Glucozơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phát biểu không đúng là: Khi glucozơ tác dụng với CH3COOH(dư) sẽ cho este 5 chức

B sai vì Glucozơ có thể tạo este chứa 5 gốc axit axetic trong phân tử khi tham gia phản ứng với anhiđrit axetic open parentheses CH subscript 3 CO close parentheses subscript 2 straight O, có mặt piriđin

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Phát biểu nào sau đây không đúng? Khi glucozơ tác dụng với CH3COOH(dư) sẽ – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!