Trắc nghiệm

Phát biểu nào sau đây không đúng:

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây không đúng:

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây không đúng:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hoá học 12 bài 2: Lipit


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phát biểu không đúng là: Dầu ăn và mỡ bôi trơn không có cùng thành phần nguyên tố.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Phát biểu nào sau đây không đúng: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!