Trắc nghiệm

Phản ứng nào sau đây vừa là phản ứng phân hủy, vừa là phản ứng oxi hóa – khử?

Câu Hỏi:

Phản ứng nào sau đây vừa là phản ứng phân hủy, vừa là phản ứng oxi hóa – khử?

Bạn đang xem: Phản ứng nào sau đây vừa là phản ứng phân hủy, vừa là phản ứng oxi hóa – khử?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phản ứng vừa là phản ứng phân hủy, vừa là phản ứng oxi hóa – khử là 

NH4 NO2 → N2 + 2H2O

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Phản ứng nào sau đây vừa là phản ứng phân hủy, vừa là phản ứng oxi hóa – khử? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!