Trắc nghiệm

Phản ứng nào sau đây là phản ứng thay đổi? D. H2S + CuCl2 → CuS + 2HCl

Câu Hỏi:

Phản ứng nào sau đây là phản ứng thay đổi?

Bạn đang xem: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thay đổi? D. H2S + CuCl2 → CuS + 2HCl

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phản ứng thay đổi là:

H2S + CuCl2 → CuS + 2HCl

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thay đổi? D. H2S + CuCl2 → CuS + 2HCl – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!