Trắc nghiệm

Phản ứng nào sau đây không tạo ra glucozơ:

Câu Hỏi:

Phản ứng nào sau đây không tạo ra glucozơ:

Bạn đang xem: Phản ứng nào sau đây không tạo ra glucozơ:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 5 : Glucozơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tam hợp CH3CHO thu được chất có CTPT C6H12O3 không phải glucozo.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Phản ứng nào sau đây không tạo ra glucozơ: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!