Trắc nghiệm

Phản ứng nào sau đây không đúng ?

Câu Hỏi:

Phản ứng nào sau đây không đúng ?

Bạn đang xem: Phản ứng nào sau đây không đúng ?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 34 : Crom và hợp chất của crom


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phản ứng không đúng là Cr + S {t⁰} → CrS

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Phản ứng nào sau đây không đúng ? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!