Trắc nghiệm

Phản ứng nào sau đây dùng để chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn?

Câu Hỏi:

Phản ứng nào sau đây dùng để chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn?

Bạn đang xem: Phản ứng nào sau đây dùng để chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn?

Câu hỏi trong đề: Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 có đáp án (Đề trắc nghiệm số 4)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phản ứng hiđro hóa dùng để chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn.

Lý thuyết: Hidro hóa là một trong những phản ứng hóa học hàng đầu được sử dụng vì nó cho phép sự hình thành, trong một bước duy nhất, liên kết đơn C-C từ anken và alkynes, liên kết C-O từ xeton, aldehyt hoặc este và C-N (amin) từ imine hoặc nitrile.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Phản ứng nào sau đây dùng để chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!