Trắc nghiệm

Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây gọi là phản ứng nhiệt nhôm?

Câu Hỏi:

Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây gọi là phản ứng nhiệt nhôm?

Bạn đang xem: Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây gọi là phản ứng nhiệt nhôm?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 1


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phản ứng nhiệt nhôm được định nghĩa là phản ứng hóa học tỏa nhiệt trong đó nhôm là chất khử ở trong nhiệt độ cao.

=> Al + Fe2O3 -> Al2O3 + Fe

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây gọi là phản ứng nhiệt nhôm? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!