Trắc nghiệm

Phản ứng đặc trưng của este là

Câu Hỏi:

Phản ứng đặc trưng của este là:

Bạn đang xem: Phản ứng đặc trưng của este là

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm tính chất hóa học của este và chất béo


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phản ứng đặc trưng của este là phản ứng xà phòng hóa.

Phản ứng hóa học đặc trưng của este - xà phòng hóa


Phản ứng xà phòng hóa Este

Câu hỏi liên quan

Mệnh đề không đúng là

A. Thủy phân este trong môi trường axit luôn thu được axit cacboxylic và ancol.

B. Thông thường các este ở thể lỏng, nhẹ hơn nước và rất ít tan trong nước.

C. Đốt cháy một este no, đơn chức, mạch hở thu được $C{O_2}$ và ${H_2}O$ có tỉ lệ mol 1 : 1.

D. Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là ${C_n}{H_{2n}}{O_2}$ (n ≥ 2).

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều.

B. Este chỉ bị thủy phân trong môi trường axit.

C. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng este hóa.

D. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng một chiều.

Chất không bị thủy phân trong môi trường kiềm là

A. Triolein

B. Saccarozơ

C. Gly-Ala

D. Etyl axetat

Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thu được

A. glixerol và muối của một axit béo

B. glixerol và axit béo

C. glixerol và axit hữu cơ

D. glixerol và muối của các axit béo

Thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng gọi là

A. xà phòng hóa.

B. hiđro hóa.

C. tráng bạc.

D. hiđrat hoá.

Cho các chất sau đây: triolein, Ala-Gly-Ala, vinyl fomat, anbumin. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm là

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Trong môi trường kiềm, protein có khả năng phản ứng màu biure với :

A. Mg(OH)2.

B. NaCl.

C. Cu(OH)2.

D. KCl.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Phản ứng đặc trưng của este là – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!