Trắc nghiệm

Phản ứng : 2SO2 + O2 → 2SO3 ΔH ‹ 0. Khi giảm nhiệt độ và khi

Câu Hỏi:

Phản ứng : 2SO2 + O2 → 2SO3 ΔH ‹ 0. Khi giảm nhiệt độ và khi giảm áp suất thì cân bằng của phản ứng trên chuyển dịch tương ứng là :

Bạn đang xem: Phản ứng : 2SO2 + O2 → 2SO3 ΔH ‹ 0. Khi giảm nhiệt độ và khi

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 38: Cân bằng hóa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Khi giảm nhiệt độ và khi giảm áp suất thì cân bằng của phản ứng trên chuyển dịch tương ứng là thuận và nghịch.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Phản ứng : 2SO2 + O2 → 2SO3 ΔH ‹ 0. Khi giảm nhiệt độ và khi – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!