Trắc nghiệm

Phân biệt (NH4)2SO4, NaNO3, NH4NO3, Na2CO3 bằng phương pháp hoá học

Câu Hỏi:

Phân biệt các dung dịch sau : (NH4)2SO4, NaNO3, NH4NO3, Na2CO3 bằng phương pháp hoá học với hoá chất duy nhất là

Bạn đang xem: Phân biệt (NH4)2SO4, NaNO3, NH4NO3, Na2CO3 bằng phương pháp hoá học

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 42 : Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phân biệt các dung dịch sau : (NH4)2SO4, NaNO3, NH4NO3, Na2CO3 bằng phương pháp hoá học với hoá chất duy nhất là Ba (OH)2.

Sử dụng dung dịch Ba(OH)2:

1. Nếu xuất hiện kết tủa trắng, kèm theo khí mùi khai thoát ra → (NH4)2SO4

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + + 2NH3 + 2H2O

2. Nếu có khí mùi khai thoát ra → NH4NO3

NH4+ + OH → NH3+ + H2O

3. Nếu có kết tủa trắng → Na2CO3

Ba2+ + CO32- → BaCO3

4. Không hiện tượng-NaNO3

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Phân biệt (NH4)2SO4, NaNO3, NH4NO3, Na2CO3 bằng phương pháp hoá học – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!