Trắc nghiệm

Oxi hóa hoàn toàn 15,1 gam hỗn hợp bột các kim loại Cu, Zn,Al bằng oxi thu được

Câu Hỏi:

Oxi hóa hoàn toàn 15,1 gam hỗn hợp bột các kim loại Cu, Zn,Al bằng oxi thu được 22,3 gam hỗn hợp các oxit. Cho lượng oxit này tan trong dung dịch HCl. Khối lượng muối khan thu được là:

Bạn đang xem: Oxi hóa hoàn toàn 15,1 gam hỗn hợp bột các kim loại Cu, Zn,Al bằng oxi thu được

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 36 : Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Oxi hóa hoàn toàn 15,1 gam hỗn hợp bột các kim loại Cu, Zn,Al bằng oxi thu được 22,3 gam hỗn hợp các oxit. Cho lượng oxit này tan trong dung dịch HCl. Khối lượng muối khan thu được là 47,05

mO (oxit) = 22,3 – 15,1 = 7,2 gam

nO(oxit) = 0,45 mol

nHCl = 2.nO(oxit) = n_gốc axit = 0,9 mol

m_muối = m_KL + m_gốc axit = 15,1+ 0,9.35,5 = 47,05 gam.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Oxi hóa hoàn toàn 15,1 gam hỗn hợp bột các kim loại Cu, Zn,Al bằng oxi thu được – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!