Trắc nghiệm

Ông A trồng cam ở khu vực nông thôn, nên ông đã mang cam lên thành phô bán vì

Câu Hỏi:

Ông A trồng cam ở khu vực nông thôn, nên ông đã mang cam lên thành phô bán vì có giá cao hơn. Việc làm này của ông A chịu tác động nào của quy luật giá trị?

Bạn đang xem: Ông A trồng cam ở khu vực nông thôn, nên ông đã mang cam lên thành phô bán vì

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 11 bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Việc làm này của ông A chịu tác động nào của quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Ông A trồng cam ở khu vực nông thôn, nên ông đã mang cam lên thành phô bán vì – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!