Ôn tập kiểm tra 45 phút đại số 10 chương 2(đề 2)

Bạn đang xem video Ôn tập kiểm tra 45 phút đại số 10 chương 2(đề 2) được dạy bởi giáo viên online nổi tiếng

 • 3 Bước HACK điểm cao
 • Bước 1: Nhận miễn phí khóa học Chiến lược học giỏi (lớp 12) | Các lớp khác
 • Bước 2: Xem bài giảng tại Baigiang365.vn
 • Bước 3: Làm bài tập và thi online tại Tuhoc365.vn
Ôn tập kiểm tra 45 phút đại số 10 chương 2(đề 2)
 • Đánh giá:
 • Tips: Để học hiệu quả bài giảng: Ôn tập kiểm tra 45 phút đại số 10 chương 2(đề 2) bạn hãy tập trung và dừng video để làm bài tập minh họa nhé. Chúc bạn học tốt tại Baigiang365.vn

  A. Bài giảng

  B. Câu hỏi

  Câu 1

  Nhận biết

  Đồ thị sau đây biểu diễn hàm số nào?


  a. $y = 2x – 2$.
  b. $y = x – 2$.
  c. $y =  – 2x – 2$.
  d. $y =  – x-2$.

  Câu 2

  Thông hiểu

  Hàm số $y = \left| x \right| + 2$ có bảng biến thiên nào sau đây?

  a.


  b.


  c.


  d.

  Câu 3

  Nhận biết

  Đồ thị sau đây biểu diễn hàm số nào?

  a. $y = x + 1$.
  b. $y = x – 1$.
  c. $y =  – x – 1$.
  d. $y =  – x + 1$.

  C. Lời giải

  Đáp án câu 1

  a

  Phương pháp giải

  – Viết phương trình đồ thị hàm số đi qua hai điểm \(\left( {1;0} \right)\) và \(\left( {0; – 2} \right)\).

  Đáp án chi tiết:

  Gọi hàm số \(y = ax + b\left( {a \ne 0} \right)\).

  Điểm \(A\left( {1;0} \right),B\left( {0; – 2} \right)\) thuộc đồ thị hàm số

  \( \Leftrightarrow \) tọa độ của chúng thỏa mãn hệ phương trình:

  \(\left\{ \begin{array}{l}0 = a.1 + b\\ – 2 = a.0 + b\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}b =  – 2\\a = 2\end{array} \right. \Rightarrow y = 2x – 2\).

  Đáp án cần chọn là: a

  Đáp án câu 2

  c

  Phương pháp giải

  – Viết lại hàm số $y = \left| x \right| + 2$ dưới dạng khoảng.

  – Lập bảng biến thiên của hàm số và kết luận.

  Đáp án chi tiết:

  – Ta có: $y = \left| x \right| + 2 = \left\{ \begin{array}{l}x + 2\,\,\,\,khi\,\,\,x \ge 0\\ – x + 2\,khi\,\,\,x < 0\end{array} \right.$

  – Hàm số \(y = x + 2\) luôn đồng biến và hàm số \(y =  – x + 2\) luôn nghịch biến nên ta có:

  Bảng biến thiên:

  Đáp án cần chọn là: c

  Đáp án câu 3

  b

  Phương pháp giải

  – Viết phương trình đồ thị hàm số đi qua hai điểm \(\left( {1;0} \right)\) và \(\left( {0; – 1} \right)\).

  Đáp án chi tiết:

  Điểm \(A\left( {1;0} \right),B\left( {0; – 1} \right)\) thuộc đồ thị hàm số

  \( \Leftrightarrow \) tọa độ của chúng thỏa mãn hệ phương trình:

  \(\left\{ \begin{array}{l}0 = a.1 + b\\ – 1 = a.0 + b\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}b =  – 1\\a = 1\end{array} \right. \Rightarrow y = x – 1\).

  Đáp án cần chọn là: b

  Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học: Ôn tập kiểm tra 45 phút đại số 10 chương 2(đề 2)

  TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ


  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 8 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 6

  Kiểm tra 45 phút- Toán hình 10 chương 3 -Hỗ Trợ Casio

  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 7 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 5

  Kiểm tra 45 phút Toán 10 Chương 3 – Hình Học

  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 4 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 3

  Kiểm tra 45 phút hình chương 3 – Toán 10

  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 6 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 4

  LIVESTREAM CHỮA ĐỀ ÔN TẬP HÌNH 10 CHƯƠNG 3

  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 5 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 4

  CGV 001- Tuyển chọn Hình học giải tích trong mặt phẳng Oxy từ các đề thi

  No Comments

   Leave a Reply