Trắc nghiệm

Ở châu Đại Dương có những loại đảo nào?

Câu Hỏi:

Ở châu Đại Dương có những loại đảo nào?

Bạn đang xem: Ở châu Đại Dương có những loại đảo nào?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa 7 bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ở châu Đại Dương có những loại đảo là: Đảo núi lửa và đảo san hô.
Giải thích:
Ở châu Đại Dương có các chuỗi đảo núi lửa Mê-la-nê-di và chuỗi đảo san hô Mi-cro-nê-di với khoảng 1300 đảo nhỏ, nhiều đảo chỉ rộng trên dưới 1km2.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Ở châu Đại Dương có những loại đảo nào? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!