Trắc nghiệm

Nước nào trong những năm 60 của thế kỉ XX có tốc độ phát triển kinh tế “thần

Câu Hỏi:

Nước nào trong những năm 60 của thế kỉ XX có tốc độ phát triển kinh tế “thần kì”?

Bạn đang xem: Nước nào trong những năm 60 của thế kỉ XX có tốc độ phát triển kinh tế “thần

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 12 bài 11 : Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong những năm 60 của thế kỉ XX, nước có tốc độ phát triển kinh tế “thần kì” là Anh

Ôn tập lý thuyết

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nước nào trong những năm 60 của thế kỉ XX có tốc độ phát triển kinh tế “thần – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!