Trắc nghiệm

Nung nóng 1 mol CrO3 ở 420⁰C thì tạo thành oxit crom có mầu lục và O2

Câu Hỏi:

Nung nóng 1 mol CrO3 ở 420⁰C thì tạo thành oxit crom có mầu lục và O2 . Biết rằng hiệu suất phản ứng đạt 80%, thể tích khí O2 (đktc) là

Bạn đang xem: Nung nóng 1 mol CrO3 ở 420⁰C thì tạo thành oxit crom có mầu lục và O2

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 34 : Crom và hợp chất của crom


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nung nóng 1 mol CrO3 ở 420⁰C thì tạo thành oxit crom có mầu lục và O2 . Biết rằng hiệu suất phản ứng đạt 80%, thể tích khí O2 (đktc) là 13,44 lít

4CrO3{420°C} → 2Cr2O3 + 3O2
1 → 0,75 (mol)

Thể tích khí O thực tế thu được là:

V = 0,75.22,4.80% = 13,44 lít.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nung nóng 1 mol CrO3 ở 420⁰C thì tạo thành oxit crom có mầu lục và O2 – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!