Trắc nghiệm

Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản

Câu Hỏi:

Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là?

Bạn đang xem: Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 34 : Crom và hợp chất của crom


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Theo DLBTKL => mX = m Cr2O3 + m Al => m Al = 8,1g

=>Ban đầu có 0,1 mol Cr2O3 ; 0,3 mol Al

Xảy ra phản ứng: 2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr

=> Do phản ứng hoàn toàn nên n Al dư = 0,1 mol ; n Cr = 0,2 mol

Khi phản ứng với HCl : Al + 3HCl → AlCl3 + 1,5H2

Cr + HCl → CrCl2 + H2

=> V = (1,5.0,1 + 0,2).22,4 = 7,84 l

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!