Trắc nghiệm

Now I understand why you moved out of that house

Câu Hỏi:

Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chân trong câu:

Now I understand why you moved out of that house.

Bạn đang xem: Now I understand why you moved out of that house

Câu hỏi trong đề: ​Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh từ đồng nghĩa – Đề số 2


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Now I understand why you moved out of that house.  Now it makes sense to me why you moved out of that house.
Tạm dịch: Giờ tôi đã hiểu tại sao bạn lại chuyển ra khỏi ngôi nhà đó.
Giải thích: understand = make sense (v) hiểu

– I am surprised : Tôi ngạc nhiên
– it frustrates me : Thật thất vọng
– I am intrigued : Tôi tò mò

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Now I understand why you moved out of that house – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!