Trắc nghiệm

Nội dung trên trang chiếu có thể là:

Câu Hỏi:

Nội dung trên trang chiếu có thể là:

Bạn đang xem: Nội dung trên trang chiếu có thể là:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm tin 9 bài 8 : Bài trình chiếu


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nội dung trên trang chiếu có thể là văn bản, hình ảnh, biểu đồ minh họa, các tệp âm thanh, đoạn phim … Chúng ta gọi các nội dung này là các đối tượng.

trang chiếu nội dung thường có

Trang chiếu nội dung thường có văn bản, hình ảnh, âm thanh, các đoạn phim, biểu đồ minh hoạ,…

-> Chúng ta gọi cách ngắn gọn các nội dung nói trên là các đối tượng trên trang chiếu.

Bố trí nội dung có nghĩa là cách thức sắp xếp vị trí của các thành phần nội dung (văn bản, hình ảnh, âm thanh,…) trên trang chiếu.

  • Trang tiêu đề là trang đầu tiên của bài trình chiếu, cho biết chủ đề của bài trình chiếu đó.
  • Những trang còn lại là các trang nội dung của bài trình chiếu.

Câu hỏi liên quan

Mỗi trang chiếu thường có:

A. Tiêu đề trang và nội dung trang chiếu

B. Đầu trang và thân trang

C. Đầu trang và chân trang

D. Câu B, C đúng

Bài trình chiếu là tập hợp: A. Các trang chiếu

B. Các trang văn bản

Bài trình chiếu do phần mềm trình chiếu tạo ra là tập hợp các trang chiếu và được lưu trên máy tính dưới dạng một tệp.

C. Hình ảnh

D. Âm thanh

Tác dụng của khung văn bản có sẵn trên trang chiếu là:

A. Để nhập văn bản

B. Nhập âm thanh

C. Câu a và b đều sai

D. Câu a và b đều đúng

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nội dung trên trang chiếu có thể là: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!