Trắc nghiệm

Nội dung nào sau đây đúng khi nói về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ?

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây đúng khi nói về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ?

Bạn đang xem: Nội dung nào sau đây đúng khi nói về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nội dung đúng khi nói về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ là Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nội dung nào sau đây đúng khi nói về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!