Trắc nghiệm

Nội dung nào dưới đây thuộc phương hướng của chính sách giáo dục và đào tạo

Câu Hỏi:

Nội dung nào dưới đây thuộc phương hướng của chính sách giáo dục và đào tạo nước ta?

Bạn đang xem: Nội dung nào dưới đây thuộc phương hướng của chính sách giáo dục và đào tạo

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nội dung thuộc phương hướng của chính sách giáo dục và đào tạo nước ta là tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nội dung nào dưới đây thuộc phương hướng của chính sách giáo dục và đào tạo – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!