Trắc nghiệm

Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo

Câu Hỏi:

Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục – đào tạo?

Bạn đang xem: Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục – đào tạo.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!