Trắc nghiệm

Nội dung chính của đoạn trích Một trăm dặm dưới mặt đất là gì?

Câu Hỏi:

Nội dung chính của đoạn trích Một trăm dặm dưới mặt đất là gì?

Bạn đang xem: Nội dung chính của đoạn trích Một trăm dặm dưới mặt đất là gì?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Một trăm dặm dưới mặt đất


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nội dung chính của đoạn trích Một trăm dặm dưới mặt đất là kể lại cảnh cậu bé A-xen khám phá ra bí mật của vùng biển Lin-đen-brốc.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nội dung chính của đoạn trích Một trăm dặm dưới mặt đất là gì? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!