Trắc nghiệm

Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì, mà

Câu Hỏi:

“Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì, mà là ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào, với những tư liệu lao động nào”. Câu nói trên là của ai?

Bạn đang xem: Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì, mà

Câu hỏi trong đề: Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị có đáp án phần 1


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

“Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì, mà là ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào, với những tư liệu lao động nào”. Câu nói trên là của C.Mác

Giải thích

Tư liệu lao động là một khái niệm trong kinh tế chính trị Marx-Lenin đề cập về một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm đáp ứng yêu cầu sản xuất của con người. Tư liệu lao động gồm công cụ lao động và phương tiện lao động trong đó công cụ lao động giữ vai trò quyết định đến năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Trình độ của công cụ sản xuất là một tiêu chí biểu hiện trình độ phát triển của nền sản xuất xã hội.

Karl Marx cho rằng “Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì, mà là ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào, với những tư liệu lao động nào”

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì, mà – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!