Trắc nghiệm

Những biểu thức nào sau đây có giá trị TRUE ?

Câu Hỏi:

Những biểu thức nào sau đây có giá trị TRUE ?

Bạn đang xem: Những biểu thức nào sau đây có giá trị TRUE ?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tin học 11 bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong pascal phép and, or, not có nghĩa là phép và, hoặc, phủ định trong toán học. vì vậy phép toán 4 > 2→ đúng
Phép toán not (4 + 2 5 → đúng.
Phép toán (2 >= 4 div 2) nghĩa là 2>=2→ đúng 
=> Biểu thức có giá trị TRUE (đúng) là (4 > 2) and not (4 + 2 = 4 div 2)

Câu hỏi liên quan

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, biểu thức số học nào sau đây là hợp lệ ?

A. 5a + 7b + 8c;

B. 5*a + 7*b + 8*c;

C. {a + b}*c;

D. X*y(x+y);

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Những biểu thức nào sau đây có giá trị TRUE ? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!