Trắc nghiệm

Nhiệt phân KMnO_4 thấy thoát ra 2,7552 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn.

Câu Hỏi:

Nhiệt phân ${K}{M}{n}{O}_{4}$ thấy thoát ra 2,7552 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính khối lượng KMnO4 đã tham gia phản ứng.

Bạn đang xem: Nhiệt phân KMnO_4 thấy thoát ra 2,7552 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 8 bài 27: Điều chế oxi – Phản ứng phân huỷ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nhiệt phân KMnO4 thấy thoát ra 2,7552 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng KMnO4 đã tham gia phản ứng là 38, 868 g.
=> Đáp án B
Giải thích
$n_{O_2}=\frac{2,7552}{22,4}$ = 0,123 mol
$2KMnO_4 \overset{t^o}{\rightarrow} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$
0,246 $ \leftarrow $ 0,123 mol
${n}_{{{K}{M}{n}{O}_{4}}}= {0},{246}.{158} = {38},{868} {g}$

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nhiệt phân KMnO_4 thấy thoát ra 2,7552 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!