Trắc nghiệm

Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Câu Hỏi:

Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Bạn đang xem: Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 29


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào áp suất trên mặt thoáng của chất lỏng. Áp suất trên mặt thoáng càng lớn thì nhiệt độ sôi của chất lỏng càng cao.
⇒ Đáp án A.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!