Trắc nghiệm

Nhận xét nào sau đây sai ?

Câu Hỏi:

Nhận xét nào sau đây sai ?

Bạn đang xem: Nhận xét nào sau đây sai ?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 38 : Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nhận xét C sai vì Cr2O3 tan trong dung dịch kiềm đặc. 

Cr2O3 chỉ tan trong axit và kiềm đặc ở nhiệt độ cao.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nhận xét nào sau đây sai ? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!