Trắc nghiệm

Nhận xét nào sau đây không đúng về vấn đề ô nhiễm môi trường ?

Câu Hỏi:

Nhận xét nào sau đây không đúng về vấn đề ô nhiễm môi trường ?

Bạn đang xem: Nhận xét nào sau đây không đúng về vấn đề ô nhiễm môi trường ?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 45 : Hóa học và vấn đề môi trường


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nhận xét không đúng về vấn đề ô nhiễm môi trường là : Nước chứa càng nhiều ion NO3, PO43 thì càng tốt cho thực vật phát triển

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nhận xét nào sau đây không đúng về vấn đề ô nhiễm môi trường ? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!