Trắc nghiệm

Nhận xét nào không đúng về Cr và hợp chất của Cr?

Câu Hỏi:

Nhận xét nào không đúng về Cr và hợp chất của Cr?

Bạn đang xem: Nhận xét nào không đúng về Cr và hợp chất của Cr?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 1


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cr(OH)2 không phải là hợp chất lưỡng tính.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nhận xét nào không đúng về Cr và hợp chất của Cr? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!