Trắc nghiệm

Nhận định nào sau đây đúng? Ở điều kiện thường dầu thực vật ở trạng thái lỏng

Câu Hỏi:

Nhận định nào sau đây đúng?

Bạn đang xem: Nhận định nào sau đây đúng? Ở điều kiện thường dầu thực vật ở trạng thái lỏng

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hoá học 12 bài 2: Lipit


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phát biểu đúng là Ở điều kiện thường dầu thực vật ở trạng thái lỏng.

Thành phần của dầu thực vật là các axit béo được tạo thành từ các axit béo không no.

Sai. Chất béo có chứa các gốc axit béo không no, thường ở trạng thái lỏng

Sai. Mỡ động vật, dầu thực vật không tan trong nước và nhẹ hơn nước

Sai. Chất béo chứa chủ yếu gốc axit béo C17H35COO (gốc no) thường có trong mỡ động vật

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nhận định nào sau đây đúng? Ở điều kiện thường dầu thực vật ở trạng thái lỏng – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!