Trắc nghiệm

Nhận định nào dưới đây về vinyl axetat là sai?

Câu Hỏi:

Nhận định nào dưới đây về vinyl axetat là sai?

Bạn đang xem: Nhận định nào dưới đây về vinyl axetat là sai?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm tổng hợp kiến thức về este, chất béo, cacbonhiđrat, amin, aminoaxit và peptit phần 1


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nhận định sai về vinyl axetat là thủy phân vinyl axetat trong môi trường axit thu được axit axetic và ancol vinylic.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nhận định nào dưới đây về vinyl axetat là sai? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!