Trắc nghiệm

Nhà triết học Ta-lét cho rằng: Nước là bản nguyên của mọi cái đang tồn tại

Câu Hỏi:

Nhà triết học Ta-lét cho rằng: “Nước là bản nguyên của mọi cái đang tồn tại” thể hiện thế giới quan nào dưới đây

Bạn đang xem: Nhà triết học Ta-lét cho rằng: Nước là bản nguyên của mọi cái đang tồn tại

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 10 bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

“Nước là bản nguyên của mọi cái đang tồn tại” thể hiện thế giới quan duy vật.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nhà triết học Ta-lét cho rằng: Nước là bản nguyên của mọi cái đang tồn tại – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!