Trắc nghiệm

Nhà nước có chính sách đúng đắn trong việc phát triển, đào tạo, bồi dưỡng, sử

Câu Hỏi:

Nhà nước có chính sách đúng đắn trong việc phát triển, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài là nhằm

Bạn đang xem: Nhà nước có chính sách đúng đắn trong việc phát triển, đào tạo, bồi dưỡng, sử

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nhà nước có chính sách đúng đắn trong việc phát triển, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nhà nước có chính sách đúng đắn trong việc phát triển, đào tạo, bồi dưỡng, sử – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!