Trắc nghiệm

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron khí hiếm (n – 1)dans1 .Vị trí của

Câu Hỏi:

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron [khí hiếm] $(n – 1)d^ans^1 $.Vị trí của nguyên tố X trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

Bạn đang xem: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron khí hiếm (n – 1)dans1 .Vị trí của

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 Chương 2


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

• Xét đáp án A.a = 0 → Cấu hình electron của nguyên tố X: [khí hiếm]n$s^1$

X có số lớp electron = n → X thuộc chu kì n.X có 1 electron hóa trị, electron cuối cùng điền vào phân lớp ns → X thuộc nhóm IA

.• Xét đáp án B.a = 5 → Cấu hình electron của nguyên tố X: [khí hiếm]$(n – 1)d^5ns^1$

X có số lớp electron = n → X thuộc chu kì n.

X có 6 electron hóa trị, electron cuối cùng điền vào phân lớp (n – 1)d → X thuộc nhóm VIB.

• Xét đáp án C.a = 10 → Cấu hình electron của nguyên tố X: [khí hiếm]$(n – 1)d^{10}ns^1$

X có số lớp electron = n → X thuộc chu kì n.X có 1 electron hóa trị, electron cuối cùng điền vào phân lớp (n – 1)d

→ X thuộc nhóm IB.→ Chọn D.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron khí hiếm (n – 1)dans1 .Vị trí của – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!