Trắc nghiệm

Nguyên nhân quyết định hiện tượng héo

Câu Hỏi:

Nguyên nhân quyết định hiện tượng héo:

Bạn đang xem: Nguyên nhân quyết định hiện tượng héo

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sinh 11 bài 7 có đáp án


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyên nhân quyết định hiện tượng héo là mất cân bằng nước trong cây.

*Giải thích: Cân bằng nước là sự tương quan giữa lượng nước do rễ hút vào và lượng nước thoát ra qua lá. Khi tế bào mất nước làm giảm sức căng bề mặt, kéo theo nguyên sinh chất và vách tế bào co lại làm lá rũ xuống gây hiện tượng héo.

Nguyen nhan quyet dinh hien tuong heo

Câu hỏi liên quan

Cân bằng nước là hiện tượng:

A. Cây thừa nước và được sử dụng đến khi có sự bão hoà nước trong cây

B. Xảy ra khi cây luôn luôn được bão hoà nước

C. tương quan về tỷ lệ hút nước và thoát hơi nước dẫn đến bão hoà nước trong cây

D. Cây thiếu nước được bù lại do quá trình hút nước

Trong các biện pháp sau đây, có bao nhiêu biện pháp giúp bộ rễ của cây phát triển tốt?
(1) Phơi ải đất, cày sâu, bừa kĩ.
(2) Phá váng, làm có sục bùn.
(3) Luôn tưới cho gốc cây đẫm nước.
(4) Vun gốc.
(5) Tưới nước và bón phân hợp lí.

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 1.

Hiện tượng thiếu nguyên tố khoáng thường biểu hiện rõ nhất ở cơ quan nào sau đây của cây?

A. Sự thay đổi kích thước của cây

B. Sự thay đổi số lượng lá trên cây

C. Sự thay đổi số lượng quả trên cây

D. Sự thay đổi màu sắc lá cây

Trong các hiện tượng sau đây, có bao nhiêu hiện tượng dẫn đến sự mất cân bằng nước trong cây?
(1) Cây thoát hơi nước quá nhiều.
(2) Rễ cây hút nước quá ít.
(3) Cây hút nước ít hơn thoát hơi nước. (4) Cây thoát nước ít hơn hút nước

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Trong 1 thi nghiệm, người ta xác định được luợng nước thoát ra và lượng nước hút vào của mỗi cây cùng một đơn vị thời gian theo bảng sau:
Theo lý thuyết cây nào không bị héo ?
Trong 1 thi nghiệm, người ta xác định được luợng nước thoát ra và lượng nước hút hình ảnh

A. Cây B

B. Cây A

C. Cây C

D. Cây D

So sánh lượng nước hút vào (A) và lượng nước thoát ra (B), cây phát triển tốt nhất khi

A. $A > B$

B. $A=B$

C. A  nhỏ hơn  B

D. A nhỏ hơn B một ít

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nguyên nhân quyết định hiện tượng héo – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!