Trắc nghiệm

Nguyên nhân nào dẫn tới Loạn 12 sứ quân?

Câu Hỏi:

Nguyên nhân nào dẫn tới “Loạn 12 sứ quân”?

Bạn đang xem: Nguyên nhân nào dẫn tới Loạn 12 sứ quân?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 7 bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyên nhân dẫn tới Loạn 12 sứ quân là: Chính quyền trung ương nhà Ngô không đủ uy tín và sức mạnh để giữ vững chính quyền và ổn định đất nước.

Nguyên nhân nào dẫn tới Loạn 12 sứ quân

Năm 965, Ngô Xương Văn chết, cuộc tranh chấp giữa các thế lực cát cứ, thổ hào địa phương vẫn tiếp diễn. Lúc đó, đất nước rơi vào tình trạng chia cắt, hỗn loạn bởi 12 tướng lĩnh chiếm cứ các vùng địa phương, đánh lẫn nhau. Sử gọi là “Loạn 12 sứ quân”.

=> Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng “Loạn 12 sứ quân” là do các cuộc tranh chấp ngôi báu, đất đai giữa các tướng lĩnh.

Câu hỏi liên quan

Đinh Bộ Lĩnh dẹp yên “Loạn 12 sứ quân” vào thời gian nào?

A. Năm 966.

B. Năm 967.

C. Năm 968.

D. Năm 969.

“Loạn 12 sứ quân” là biến cố lịch sử xảy ra vào cuối thời:

A. Ngô.

B. Đinh.

C. Lý.

D. Trần.

Người có công dẹp “loạn 12 sứ quân”, thống nhất đất nước là

A. Đinh Bộ Lĩnh

B. Đinh Công Trứ

C. Đinh Điền

D. Ngô Xương Ngập

Ý nào sau đây không phải nguyên nhân Đinh Bộ lĩnh dẹp loạn được 12 sứ quân?

A. Đinh Bộ Lĩnh là người có tài.

B. Được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

C. Có sự giúp đỡ của nghĩa quân Trần Lãm, Phạm Văn Hổ.

D. Được nhà Tống giúp đỡ.

Nguyên nhân chính dẫn đến nhà Ngô suy yếu.

A. quân Nam Hán xâm lược lần 2.

B. Chiến tranh nông dân nổ ra ở nhiều nơi.

C. Do mâu thuẫn nội bộ.

D. Các thế lực cát cứ nổ lên tranh giành quyền lực.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nguyên nhân nào dẫn tới Loạn 12 sứ quân? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!