Trắc nghiệm

Nguyên nhân chính dẫn đến nhà Ngô suy yếu.

Câu Hỏi:

Nguyên nhân chính dẫn đến nhà Ngô suy yếu.

Bạn đang xem: Nguyên nhân chính dẫn đến nhà Ngô suy yếu.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 7 bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyên nhân chính dẫn đến nhà Ngô suy yếu là do mâu thuẫn nội bộ.
+ Sau khi lật đổ Dương Tam Kha, Ngô Xương Văn mời anh là Ngô Xương Ngập cùng trông coi việc nước.
+ Tuy nhiên, hai anh em họ Ngô bất hòa đã tạo điều kiện cho các thổ hào địa phương nổi dậy, nhà Ngô nhanh chóng suy yếu.

Nguyên nhân chính dẫn đến nhà Ngô suy yếu

Tình hình chính trị cuối thời Ngô là nguyên nhân chính dẫn đến nhà Ngô suy yếu

  • Năm 944, Ngô Quyền mất. Hai con là Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn còn trẻ, không đủ uy tín và sức mạnh để giữ vững chính quyền trung ương.
  • Một viên quan là Dương Tam Kha đã tiếm quyền, tự xưng là Bình Vương. Ngô Xương Ngập bỏ trốn. Các phe phái nổi lên khắp nơi, đất nước lâm vào tình trạng không ổn định.
  • Năm 950, Ngô Xương Văn được sự ủng hộ của các tướng lĩnh đã lật đổ được Dương Tam Kha, giành lại ngôi vua. Xương Văn mời anh về cùng nhau trông coi việc nước. Song, do mâu thuẫn nội bộ, uy tín nhà Ngô giảm sút.

Câu hỏi liên quan

“Loạn 12 sứ quân” là biến cố lịch sử xảy ra vào cuối thời:

A. Ngô.

B. Đinh.

C. Lý.

D. Trần.

Nguyên nhân nào dẫn tới “Loạn 12 sứ quân”?

A. Nhà Nam Hán xúi giục các thổ hào địa phương ở nước ta nổi dậy chống lại chính quyền nhà Ngô.

B. Đời sống nhân dân cực khổ nên đã nổi dậy chống lại chính quyền nhà Ngô.

C. Chính quyền trung ương nhà Ngô không đủ uy tín và sức mạnh để giữ vững chính quyền và ổn định đất nước.

D. Quân Nam Hán chuẩn bị xâm lược nước ta, 12 sứ quân nổi dậy chống lại chiến tranh xâm lược của nhà Hán.

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi đặt tên nước là gì?

A. Đại Việt

B. Đại Cồ Việt

C. Đại Nam.

D. Đại Ngu

Ai là người có công dẹp loạn “Mười hai sứ quân”, thống nhất đất nước?

A. Đinh Bộ Lĩnh.

B. Trần Lãm.

C. Phạm Bạch Hổ.

D. Ngô Xương Xí.

Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở đâu?

A. Cổ Loa

B. Hoa Lư

C. Bạch Hạc.

D. Phong Châu.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nguyên nhân chính dẫn đến nhà Ngô suy yếu. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!