Trắc nghiệm

Nguồn lao động được phân làm hai nhóm

Câu Hỏi:

Nguồn lao động được phân làm hai nhóm:

Bạn đang xem: Nguồn lao động được phân làm hai nhóm

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 23: Cơ cấu dân số


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguồn lao động được phân làm hai nhóm là nhóm dân số hoạt động kinh tế và nhóm dân số không hoạt động kinh tế.

Câu hỏi liên quan

Cơ cấu dân số theo giới là tương quan giữa: 

A. Giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân.

B. Số trẻ em nam so với số trẻ em nữ trong cùng thời điểm.

C. Số trẻ em nam so với tổng số dân.

D. Số trẻ em nam và nữ trên tổng số dân ở cùng thời điểm.

Cơ cấu dân số theo giới không ảnh hưởng tới:

A. Phân bố sản xuất.

B. Tổ chức đời sống xã hội.

C. Trình độ phát triển kinh tế – xã hội của một đất nước.

D. Hoạch định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia.

Sự khác biệt giữa tháp thu hẹp với tháp mở rộng là

A. Đáy rộng, đỉnh nhịn, ở giữa thu hẹp.

B. Đáy hẹp, đỉnh phình to.

C. Ở giữa tháp phình to, thu hẹp về hai phía đáy và đỉnh tháp.

D. Hẹp đáy và mở rộng hơn ở phần đỉnh.

Dân số ở nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi đặt ra những vấn đề cấp bách nào?

A. Xây dựng các nhà dưỡng lão, các khu dân trí.

B. Văn hóa, y tế, giáo dục và giải quyết việc làm trong tương lai.

C. Giải quyết việc làm, vấn đề xã hội, an ninh.

D. Các vấn đề trật tự an ninh và các vấn đề văn hóa, giáo dục.

Thông thường, nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi được gọi là nhóm:

A. trong độ tuổi lao động.

B. trên độ tuổi lao động.

C. dưới độ tuổi lao động.

D. độ tuổi chưa thể lao động.

Một nước có tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi là dưới 25%, nhóm tuổi trên 60 trở lên là trên 15% thì được xếp là nước có:

A. dân số trẻ.

B. dân số già.

C. dân số trung bình.

D. dân số cao.

Bộ phận dân số nào sau đây thuộc nhóm dân số hoạt động kinh tế?

A. Nội trợ.

B. Những người tàn tật.

C. Học sinh, sinh viên.

D. Những người có nhu cầu lao động nhưng chưa có việc làm.

Bộ phận dân số nào sau đây thuộc nhóm dân số không hoạt động kinh tế?

A. Những người đang làm việc trong các nhà máy.

B. Những người nông dân đang làm việc trên ruộng đồng.

C. Học sinh, sinh viên.

D. Có nhu cầu lao động nhưng chưa có việc làm.

Bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động được gọi là

A. Nguồn lao động.

B. Lao động đang hoạt động kinh tế.

C. Lao động có việc làm.

D. Những người có nhu cầu về việc làm.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Nguồn lao động được phân làm hai nhóm – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!